H O M E

BIOGRAFIJA
    ::  biografija / kraća verzija
    ::  biografija / duža verzija
AKTIVNOSTI
    ::  Dogadjaji
    ::  Najave
    ::  Projekti
REZULTATI RADA
    ::  Evropske integracije
    ::  Privreda i finansije
    ::  Nauka i tehnologija
    ::  Socijalno uključivanje i
          smanjene siromastva

    ::  Održivi razvoj
    ::  Univerzijada
    ::  Ministarstvo finansija 2001-2004
MULTIMEDIJA
    ::  Foto galerija
    ::  Video galerija
    ::  Audio galerija
    ::  Štampani mediji
PUBLIKACIJE
    ::  Knjiga
    ::  Autorski tekstovi
LINKOVI
    ::  Politika
    ::  Nauka
    ::  Privreda
    ::  Mediji
    ::  NVO
KONTAKT
    ::  Kontakt

 

RPOCES EVROPSKIH INTEGRACIJA
maj 2006 - jun 2007
pregovori „otkazani (called-off)“
16. maj 2007.
predstavnici srpske vlade i Evropske komisij EU Briselu parafirali Sporazume o viznim olakšicama i o readmisiji, koji će omogućiti da se besplatno odobravaju vize studentima, naučnicima, poslovnim ljudima i još nekim kategorijama građana Srbije.
13. jun 2007.
nastavljeni Pregovori o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije iSrbije (posle formiranja nove Vlade).
18. septembar 2007.
potpisani su Sporazum o viznim olakšicama i Sporazum o readmisiji između Evropske zajednice i Republike Srbije.
7. novembar 2007.
parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije Srbije.
29. aprila 2008.
potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije Srbije(EU donela odluku ne primenjuje Prelazni trgovinski sporazum (PTS) potpisan uz SSP).
16. oktobar 2008.
Srbija donela odluku da počne jednostrano da primenjuje Prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i EU od 1. januara 2009. godine.
1. januara 2009.
Srbija počela sa primenom Prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i EU.
30. novembar 2009.
Savet Evropske unije objavio je dokument o viznoj liberalizaciji za zemlje zapadnog Balkana.
7 decembar 2009.
EU donela odluku o početku primene Prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i EU.
19. decembar 2009.
stupio na snagu bezvizni režim sa EU. Građanima Srbije više neće biti potrebna viza da bi putovali u 25 zemalja članica Evropske unije (EU), kao i u tri zemlje koje nisu članice EU, a koje su deo Šengenskog prostora.
22. decembar 2009.
Srbija podnela zahtev za prijem u članstvo EU.
1. januara 2010.
primena PTS ušla u drugu godinu, čime su EU i Srbija ušle u pravno regulisane odnose.
1. februar 2010.
Prelazni trgovinski sporazum između Evropske unije i Srbije stupio na snagu.
14. jun 2010.
EU donela odluku o početku ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije Srbije .
25. oktobar 2010.
Savet ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije doneo odluku da kandidaturu Srbije za članstvo u Uniji prosledi Evropskoj komisiji na razmatranje.
24. novembar 2010.
Evropski komesar za proširenje, Štefan File, uručio je predsedniku Vlade Srbije, Mirku Cvetkoviću,Upitnik Evropske komisije upućen RS radi pripreme mišljenja o zahtevu Srbije za članstvo u EU,čije je popunjavanjejedan od uslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u EU.
19. januar 2011.
Evropski parlament ratifikovao je u StrazburuSporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije Srbije.
31. januar 2011.
predsednik Vlade Srbije, Mirko Cvetković, predao Odgovore na Upitnik Evropske komisije upućen RS radi pripreme mišljenja o zahtevu Srbije za članstvo u EU evropskom komesaru za proširenje, Štefanu Fileu.
22. april 2011.
Srbija poslala poslednji set Odgovora na dodatna pitanja Evropskoj komisiji.
12.oktobar 2011.
Evropska komisija je u svom mišljenju o kandidaturi Srbije preporučila da se Srbiji dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, te da se pregovori o članstvu otvore čim Srbija ostvari napredak u dijalogu sa Prištinom,

IZ MEDIJA

Intervju Blic:
Nisam pobegao iz DS
REZULTATI RADA
MULTIMEDIJA
Galerija

Galerija
Sa predsednikom Evropskog parlamenta Martinom Šulcom