H O M E

BIOGRAFIJA
    ::  biografija / kraća verzija
    ::  biografija / duža verzija
AKTIVNOSTI
    ::  Dogadjaji
    ::  Najave
    ::  Projekti
REZULTATI RADA
    ::  Evropske integracije
    ::  Privreda i finansije
    ::  Nauka i tehnologija
    ::  Socijalno uključivanje i
          smanjene siromastva

    ::  Održivi razvoj
    ::  Univerzijada
    ::  Ministarstvo finansija 2001-2004
MULTIMEDIJA
    ::  Foto galerija
    ::  Video galerija
    ::  Audio galerija
    ::  Štampani mediji
PUBLIKACIJE
    ::  Knjiga
    ::  Autorski tekstovi
LINKOVI
    ::  Politika
    ::  Nauka
    ::  Privreda
    ::  Mediji
    ::  NVO
KONTAKT
    ::  Kontakt

 

EVROPSKE INTEGRACIJE

Stupanjem na dužnost potpredsednika Vlade 2007. godine dobio sam nadležnost za bavljenje procesom evropskih integracija. Svakodnevno smo intenzivno radili na ispunjavanju kriterijuma, ostvarivanju planova i postizanju ciljeva i rezultata. I još važnije, nastojali smo da se Srbija, u društvu evropskih kolega ponaša kao da je već ćlanica Evropske unije, da daje predloge, inicijative i modele koji mogu poslužiti kao osnova za razvoj u Evropskoj uniji.

Najvažnije rezultate koje smo postigli možete pogledati ovde (.pdf 244kb), a ukoliko vas zanima kako je taj proces izgledao možete pogledati ovde:

Vazna dokumenta

Sporazum o stabilizaciji i pridruzivanju.
Akcioni plan za brze sticanje statusa kandidata.
Strategija EU za Dunavski region.
Srbija 2020.

IZ MEDIJA

Intervju Blic:
Nisam pobegao iz DS
REZULTATI RADA
MULTIMEDIJA
Galerija

Galerija
Sa predsednikom Evropskog parlamenta Martinom Šulcom