H O M E

BIOGRAFIJA
    ::  biografija / kraća verzija
    ::  biografija / duža verzija
AKTIVNOSTI
    ::  Dogadjaji
    ::  Najave
    ::  Projekti
REZULTATI RADA
    ::  Evropske integracije
    ::  Privreda i finansije
    ::  Nauka i tehnologija
    ::  Socijalno uključivanje i
          smanjene siromastva

    ::  Održivi razvoj
    ::  Univerzijada
    ::  Ministarstvo finansija 2001-2004
MULTIMEDIJA
    ::  Foto galerija
    ::  Video galerija
    ::  Audio galerija
    ::  Štampani mediji
PUBLIKACIJE
    ::  Knjiga
    ::  Autorski tekstovi
LINKOVI
    ::  Politika
    ::  Nauka
    ::  Privreda
    ::  Mediji
    ::  NVO
KONTAKT
    ::  Kontakt

 

Ministarstvo finansija 2001 - 2004

Tokom mog mandata kao ministra finansija (2001 – 2004), sproveli smo jednu od najbržih i najuspešnijih reformi javnih finansija u zemljama u tranziciji. Uovom periodu,moj tim i ja smo stvorili i vodili administraciju od 12.000 ljudi i upravljalibudžetom od 10 milijardi evra. Srbija je bila prepoznata kao vodeća reformatorska zemlja od strane EBOR tokom 2001 i 2002. godine.

  Makroekonomija
Smanjen budžetski deficit sa 15% BDP u 2000. na 3,4% u 2003.
Inflacija umanjena sa 133% na 7,8%.
Direktne strane investicije povećane sa 25 miliona dolara na 1.300 miliona dolara, čime je Srbija postala vodeća zemlja u jugoistočnoj Evropi.
Ispregovarao i sproveo tri programa MMF-a tokom tri godine, uključujući i besprekornu realizaciju prve dve godine trogodišnjeg produženog aranžmana.
Vodio preko 60 pregovora o platama i drugim beneficijama sa svim glavnim sindikatima u zemlji: prosvetnih radnika, lekara, rudara, industrijskih radnika, itd. Uveo godišnji proces pregovaranja sa sindikatima na osnovu ekonomskih prognoza, što je predstavljalo važno sidro u vodjenju ekonsomske politike. Drastično smanjen broj sati izgubljenih u štrajkovima javnog sektora.
  Javne finansije i borba protiv korupcije
Vodio borbu protiv šverca benzina i cigareta, što je uvećalo ukupne budžetske prihode za 25%.
Pokrenuo uvodjenje fiskalnih kasa na 200.000 prodajnih mesta, čime je znatno smanjena utaja poreza.
Uspešno odbranio 50 zakona u Skupštini, uključujući i osnovne zakone o budžetu, carini, porezima i javnim nabavkama. Sveukupno, sproveo najtemeljitiju reformu javnih finansija od drugog svetskog rata.
Koordinator vlade za borbu protiv korupcije: stvorio nezavisan Savet za borbu protiv korupcije, odbranio prvi Zakon o finansiranju političkih stranaka koji je jednoglasno usvojen u Skupštini u julu 2003.
  Dug i privatizacija
Ispregovarao smanjenje duga Pariskog kluba od 67% u novembru 2001. i vodio uspešne pregovore sa kineskim i ruskim poveriocima. Sveukupno, pregovarao dugove vredne više od 9 milijardi američkih dolara.
Vodio tri runde pregovora sa Londonskim klubom poverilaca za oko 2 milijarde dolara duga, značajno približio pozicije.
Predsedavao procesom privatizacije koji je doveo do preuzimanja dve nacionalne duvanske industrije od strane Filip Morisa i BAT kroz fer i transparentan proces, sa najboljim cenama firmi u ovom sektoru u skorijoj prošlosti (16 i 20 puta EBIT, profit pre finansijskih obaveza i poreza).
Guverner za Srbiju i Crnu Goru u EBOR, i viceguverner za Srbiju i Crnu Goru u SB.
Otpočeo i uspešno završio progovore sa predsednikom EBOR, Žanom Lemijerom i Upravnim odborom, da se Godišnji sastanak Banke održi u Beogradu 2005. godine.
  Izgradnja institucija
Spojio preko deset prethodno odvojenih jedinica čime je formirano moderno ministarstvo. Predvodio 11.900 pripadnika administracije, redefinisao opise poslova, vodio proces reorganizacije poslovanja na bazi informacionih tehnologija, organizovao intenzivan program obuke i evaluacije.
Obezbedio preko 30 miliona evra donacija za modernizaciju ministarstva od EU, SAD, Francuske, Nemačke, Holandije, Velike Britanije i Italije.
Kao predsednik Upravnog odbora Beogradske berze predvodio modernizaciju sistema informacionih tehnologija, posebno kroz sporazume sa Atinskom i Luksemburškom berzom.

 

IZ MEDIJA

Intervju Blic:
Nisam pobegao iz DS
REZULTATI RADA
MULTIMEDIJA
Galerija

Galerija
Sa predsednikom Evropskog parlamenta Martinom Šulcom