H O M E

BIOGRAFIJA
    ::  biografija / kraća verzija
    ::  biografija / duža verzija
AKTIVNOSTI
    ::  Dogadjaji
    ::  Najave
    ::  Projekti
REZULTATI RADA
    ::  Evropske integracije
    ::  Privreda i finansije
    ::  Nauka i tehnologija
    ::  Socijalno uključivanje i
          smanjene siromastva

    ::  Održivi razvoj
    ::  Univerzijada
    ::  Ministarstvo finansija 2001-2004
MULTIMEDIJA
    ::  Foto galerija
    ::  Video galerija
    ::  Audio galerija
    ::  Štampani mediji
PUBLIKACIJE
    ::  Knjiga
    ::  Autorski tekstovi
LINKOVI
    ::  Politika
    ::  Nauka
    ::  Privreda
    ::  Mediji
    ::  NVO
KONTAKT
    ::  Kontakt

 

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I SMANJENJE SIROMAŠTVA

Kada je u pitanju borba protiv socijalne isključenosti i siromaštva, kao potpredsednik Vlade za evropske integracije uticao sam, zajedno sa svojom ekipom, da se mere u ovim oblastima što više usklade sa preporukama Evropske unije. Cilj nam je bio da što više približimo kvalitet života građana Srbije kvalitetu života građana zemalja članica EU. Ovde možete pogledati najznačajnije aktivnosti i rezultate u ovom delu rada Kabineta potpredsednika Vlade za evropske integracije.

Važna dokumenta

Prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji
Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji

Više o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva

Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

IZ MEDIJA

Intervju Blic:
Nisam pobegao iz DS
REZULTATI RADA
MULTIMEDIJA
Galerija

Galerija
Sa predsednikom Evropskog parlamenta Martinom Šulcom